• 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

1. Програм пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021.год.
2. Посебан програм пословања ЈКП ПИјаце Младеновац за 2021. годину
3. Ребаланс I Програма пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021. годину
4. Ребаланс I посебног програма пословања за 2021.год. ЈКП Пијаце Младеновац
5. Ребаланс II Програма пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021. годину
6. Ребаланс II Посебног програма пословања ЈКП ПИјаце Младеновац за 2021. годину
7. Ребаланс III Програма пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021. годину
8. Ребаланс III Посебног програма пословања ЈКП Пијаце Младеновац 2021. годину
9. Ребаланс IV Програма пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021. годину
10. Ребаланс IV Посебног програма пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021. годину