• Директор
 • Извршни директори
 • Чланови надзорног одбора
Жарко Обрадовић
Директор

Рођен 1959. године у Младеновцу, отац двоје деце.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани економиста.

Радно искуство:

06.06.1983. – 02.02.1985. запослен у “Прогрес”, Младеновац, радно место – референт за увоз и извоз;
20.01.1986. – 27.10.1998. запослен у “Прогрес”, Младеновац, радно место – шеф увоза и извоза и комерцијални директор;
28.10.1998. – 31.07.2008. запослен у ”ДМД”, Младеновац, радно место – директор предузећа;
01.08.2008. – 31.07.2012. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место помоћник директора;
01.08.2012. – 27.07.2014. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место заменик директора;
28.07.2014. – 11.09.2014. запослен у ЈКП “Пијаце младеновац”, Младеновац, радно место помоћник директора за економска и финансијска питања;
12.09.2014. – 26.11.2015. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место заменик директора;
27.11.2015. – 12.01.2017. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место самостални референт за планирање и анализу;
13.01.2017. – 27.02.2019. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место референт за планирање и анализу;
28.02.2019. и даље запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место вршилац дужности директора ;

Дејан Алексић
Извршни директор за правна питања

Рођен 1963. године у Смедеревској Паланци.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани правник, положен стручни испит за рад у државним органима 1993. године и правосудни испит 1997. године.

Радно искуство:

1993. – 1997. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – стручни сарадник, виши стручни сарадник и самостални стручни сарадник;
1997. – 2000. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – начелник Службе за скупштинске послове;
2000. – 2001. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – секретар Скупштине општине и секретар Општинске управе;
2001. – 2004. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – начелник Службе за скупштинске послове;
2004. – 2008. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – секретар Скупштине општине;
2009. – 2010. по уговору о делу, председник Комисије за излагање података о непокретностима и правима на њима у оквиру РГЗ-а;
2010. – 2012. запослен у Општинској управи ГО Топола, радно место – начелник Општинске управе општине Топола;
2012. – 2017. адвокат са адвокатском канцеларијом у Младеновцу;
Од 23.01.2017. године запослен у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно место – извршни директор предузећа

Никола Стојановић
Извршни директор за економска и организациона питања

Рођен 1989. године у Београду.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипл. инг. организационих наука – мастер

Радно искуство:

2013. – запослен у ,,Cascade Symmetric d.o.o.” , радно место – директор предузећа.
2014. – запослен у ,,Kej Komerc d.o.o.” , радно место – руководилац сектора маркетинга
2014 – 2016.– запослен у ,,Banca Intesa” радно место – саветник за правна лица
2017 – 2019. – запослен у Установи за вршење јавне службе у области физичке културе Спортски центар ,,Љубомир Ивановић – Геџа” Младеновац, радно место – руководилац за еконмске и организационе послове
Од 2019. године запослен у ЈКП ,,Пијаце Младеновац”, радно место – извршни директор предузећа

Бранислав Радошевић
Председник надзорног одбора предузећа

Рођен 1972. године, отац три детета.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани економиста, запослен у „Институт за рехабилитацију Београд“ на радном месту помоћник директора.

Радно искуство:

3 године запослен у предузећу „Југофорнитура“доо, Београд, радно место главни билансиста;
4 године запослен у предузећу „Арарат“доо, Београд, радно место шеф рачуноводства;
1 годину запослен у привредном друштву „Космај-мермер“а.д. Младеновац, радно место финансијско-комерцијални директор;
5 година запослен у привредном друштву „Космај-мермер“а.д. Младеновац, радно место генерални директор;
3 године запослен у КБЦ банка (Алцо банка-предходни назив) Београд, радно место шеф експозитуре;
5 година запослен у предузећу „Граминг систем“доо, Младеновац, радно место директор предузећа;
1 годину запослен у „Институт за рехабилитацију Београд“, радно место руководилац финансијско-економске службе;
Од фебруара 2017 запослен у „Институт за рехабилитацију Београд“, радно место помоћник директора за правне и економске послове.

Милисављевић Никола
Члан надзорног одбора предузећа

Рођен 24.08.1946.године.

Образовање:

 • Угоститељска школа у Београду
 • Педагошка академија у Београду
 • Факутет Народне одбране у Београду

Радно искуство:

 • Раду у просвети две године (1967-1969)
 • Војни рок служио у Школи резервних официра у Билећи (1969-1970)

По одслужењу војног рока рад у структурама одбране и заштите и то:

 • Начелник Општинског штаба цивилне заштите општине Младеновац (1971-1979)
 • Начелник Секретаријата народне одбране општине Младеновац (1971-1991)
 • Заменик Градског секретара за народну одбрану Београда (1991-1993)
 • Комерцијални директор АД „Ватрос-трем“ Београд и председник управног одбора истог предузећа (1993-2003)
 • Комерцијални руководилац у ТП „Јединство“ у стечају у Младеновцу (2003-2005)
 • Руководилац продаје и маркетинга у компанији „Металац“ продавница у Младеновцу (2005-2010)
 • Од 01.2011. године у пензији.

Поред радних и професионалних обавеза активан је друштвено,политички и спортски радник и то :

 • Председник ОФК „Младеновац“
 • У Ловачкој организацији „Варовнице“ Младеновац у више наврата члан Управног одобра и председник Надзорног одбора.
 • У ловачком савезу Србије председник Надзорног одбора и председник Комисије за организациона и правна питања.
 • Активан ловац пд 1974. године до данас
 • Председник Општинске организације Савеза резервних војних старешина.
 • Унеколико мандата Председник општинског Ватрогасног друштва у Младеновцу
 • Оснивач (1998) и активан члан удружења виноградара и воћара „Младеновац“ у Младеновцу. Тренутно је Председник Управног одбора удружења.
Горица Илић
Члан Надзорног одбора предузећа, представник запослених у Надзорном одбору

Рођена 1960. године у Косовској Митровици, мајка двоје деце.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани индустријски менаџер, запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац” на радном месту Референт за БЗНР и ЗОП.

Радно искуство:


1981 – 1986 запослена у „Спорт“, Београд, радно место – продавац;
1986 – 1994 запослена у „ 7 јули “, Куршумлија, радно место  – рачунополагач;
2001 – 2009 запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно место – ликвидатор у служби финансијских књиговодствених, комерцијалних и општих послова;
2009 – 2013 запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно место – самостални референт за безбедност и здравље на раду;
2013 – 2017 запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно – место самостални референт за безбедност и здравље на раду и заштите од пожара;
Од 2017 и даље запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, Младеновац, радно место – референт за безбедност и здравље на раду, заштите од пожара и јавне набавке;

Директор

Жарко Обрадовић
Директор

Рођен 1959. године у Младеновцу, отац двоје деце.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани економиста.

Радно искуство:

06.06.1983. – 02.02.1985. запослен у “Прогрес”, Младеновац, радно место – референт за увоз и извоз;
20.01.1986. – 27.10.1998. запослен у “Прогрес”, Младеновац, радно место – шеф увоза и извоза и комерцијални директор;
28.10.1998. – 31.07.2008. запослен у ”ДМД”, Младеновац, радно место – директор предузећа;
01.08.2008. – 31.07.2012. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место помоћник директора;
01.08.2012. – 27.07.2014. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место заменик директора;
28.07.2014. – 11.09.2014. запослен у ЈКП “Пијаце младеновац”, Младеновац, радно место помоћник директора за економска и финансијска питања;
12.09.2014. – 26.11.2015. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место заменик директора;
27.11.2015. – 12.01.2017. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место самостални референт за планирање и анализу;
13.01.2017. – 27.02.2019. запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место референт за планирање и анализу;
28.02.2019. и даље запослен у ЈКП “Пијаце Младеновац”, Младеновац, радно место вршилац дужности директора ;

Извршни директори

Дејан Алексић
Извршни директор за правна питања

Рођен 1963. године у Смедеревској Паланци.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани правник, положен стручни испит за рад у државним органима 1993. године и правосудни испит 1997. године.

Радно искуство:

1993. – 1997. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – стручни сарадник, виши стручни сарадник и самостални стручни сарадник;
1997. – 2000. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – начелник Службе за скупштинске послове;
2000. – 2001. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – секретар Скупштине општине и секретар Општинске управе;
2001. – 2004. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – начелник Службе за скупштинске послове;
2004. – 2008. запослен у Општинској управи ГО Младеновац, радно место – секретар Скупштине општине;
2009. – 2010. по уговору о делу, председник Комисије за излагање података о непокретностима и правима на њима у оквиру РГЗ-а;
2010. – 2012. запослен у Општинској управи ГО Топола, радно место – начелник Општинске управе општине Топола;
2012. – 2017. адвокат са адвокатском канцеларијом у Младеновцу;
Од 23.01.2017. године запослен у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно место – извршни директор предузећа

Никола Стојановић
Извршни директор за економска и организациона питања

Рођен 1989. године у Београду.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипл. инг. организационих наука – мастер

Радно искуство:

2013. – запослен у ,,Cascade Symmetric d.o.o.” , радно место – директор предузећа.
2014. – запослен у ,,Kej Komerc d.o.o.” , радно место – руководилац сектора маркетинга
2014 – 2016.– запослен у ,,Banca Intesa” радно место – саветник за правна лица
2017 – 2019. – запослен у Установи за вршење јавне службе у области физичке културе Спортски центар ,,Љубомир Ивановић – Геџа” Младеновац, радно место – руководилац за еконмске и организационе послове
Од 2019. године запослен у ЈКП ,,Пијаце Младеновац”, радно место – извршни директор предузећа

Чланови надзорног одбора предузећа

Бранислав Радошевић
Председник надзорног одбора предузећа

Рођен 1972. године, отац три детета.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани економиста, запослен у „Институт за рехабилитацију Београд“ на радном месту помоћник директора.

Радно искуство:

3 године запослен у предузећу „Југофорнитура“доо, Београд, радно место главни билансиста;
4 године запослен у предузећу „Арарат“доо, Београд, радно место шеф рачуноводства;
1 годину запослен у привредном друштву „Космај-мермер“а.д. Младеновац, радно место финансијско-комерцијални директор;
5 година запослен у привредном друштву „Космај-мермер“а.д. Младеновац, радно место генерални директор;
3 године запослен у КБЦ банка (Алцо банка-предходни назив) Београд, радно место шеф експозитуре;
5 година запослен у предузећу „Граминг систем“доо, Младеновац, радно место директор предузећа;
1 годину запослен у „Институт за рехабилитацију Београд“, радно место руководилац финансијско-економске службе;
Од фебруара 2017 запослен у „Институт за рехабилитацију Београд“, радно место помоћник директора за правне и економске послове.

Мирослав Тасић
Члан надзорног одбора предузећа

Рођен 1947. године у Бујановцу.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани економиста, пензионер.

Радно искуство:


01.12.1971 – 28.02.1977 запослен у предузећу „Петар Драпшин“, Младеновац“ , радно место:
– Приправник аналитичар
– Самостални билансиста
– Шеф финансијске оперативе
– Финансијски директор

01.03.1977 – 31.12.2002 запослен у „Служба друштвеног књиговодства (СДК)“, Младеновац, радно место:
– Инспектор
– Виши инспектор
– од 01.10.1983 директор експозитуре СДК Младеновац

01.01.2003 – 27.09.2012 запослен у “Управа за јавна плаћања-Управа трезора“, Младеновац, радно место:
– Шеф управе експозитуре Младеновац

Горица Илић
Члан Надзорног одбора предузећа, представник запослених у Надзорном одбору

Рођена 1960. године у Косовској Митровици, мајка двоје деце.

Образовање:

Висока стручна спрема, звање дипломирани индустријски менаџер, запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац” на радном месту Референт за БЗНР и ЗОП.

Радно искуство:


1981 – 1986 запослена у „Спорт“, Београд, радно место – продавац;
1986 – 1994 запослена у „ 7 јули “, Куршумлија, радно место  – рачунополагач;
2001 – 2009 запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно место – ликвидатор у служби финансијских књиговодствених, комерцијалних и општих послова;
2009 – 2013 запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно место – самостални референт за безбедност и здравље на раду;
2013 – 2017 запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, радно – место самостални референт за безбедност и здравље на раду и заштите од пожара;
Од 2017 и даље запослена у ЈКП“Пијаце Младеновац“, Младеновац, радно место – референт за безбедност и здравље на раду, заштите од пожара и јавне набавке;