О нама

Јавно комунално предузеће „Пијаце Младеновац“ након издвајања из ЈКП „Градске пијаце“ Београд, као самостално јавно комунално предузеће, основала је СО Младеновац 26.04.2001. године, а отпочело је са радом 07.07.2001. године. Предузеће ЈКП „Пијаце Младеновац“ се превасходно 
бави комуналним делатностима, а приходе остварује кроз основне делатоности.

Делатности
предузећа

  • Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

  • Услужне делатности у копненом саобраћају

  • Услуге мењачница

Својом до сада успешном делатношћу ЈКП „Пијаце Младеновац“ омогућују индивидуалним пољопривредницима да своје производе (воће, поврће, млеко и млечне производе, стоку и др), на уређеном и здравствено контролисаном месту, понуде грађанима Младеновца и тиме побољшају снабдевање грађана здравом храном произведеном у плодној Шумадији и допринесу развоју пољопривредне производње сеоских домаћинстава.

Аутотеретна станица „АТАС“ паркинг

Налази се на коридору 10, на 500 метара од наплатне рампе Мали Пожаревац у насељу Сенаја које припада општини Младеновац.

Локација лежи на раскрсници магистралног пута М23 Мали Пожаревац – Младеновац – Крагујевац и Аутопута Е-75 Суботица – Београд – Прешево

Са центром града Младеновца и Крагујевца, локацију повезује магистрални пут М23, а са великим раскршћем у свим смеровима повезано је са Аутопутем Е-75.

Mapa Srbije
0 km
Од Београда
0 km
Од Смедерева
0 km
Од Младеновца

Поседује асфалтирани и ограђени паркинг простор, обезбеђен видео надзором, који се простире на 2,20ha, смештајног капацитета, 133 паркинг места за теретна и комби возила. Приступ паркинг местима у објекту остварује се кроз аутоматизоване наплатне рампе.

Аутотеретна станица „АТАС“ функционише као модеран комплекс по европским стандардима са свим неопходним условима за квалитетно обављање различитих услуга по приступачним ценама, уз видео надзор и физичко обезбеђење.

Галерија

"ATAS" parking lot

It is located on Corridor 10, 500 meters from the “Mali Pozarevac” toll ramp in the Senaja village belonging to the municipality named Mladenovac.

The location is layed at the intersection of the main road M23 Mali Pozarevac – Mladenovac – Kragujevac and the E-75 Subotica – Belgrade – Presevo Highway.

The location is connected to the city centers of Mladenovac and Kragujevac by the main road M23, and a large intersection with all directions connects it with the E-75 highway.

Mapa Srbije
0 km
From Belgrade
0 km
From Smederevo
0 km
From Mladenovac

It has a paved and fenced parking lot, secured with video surveillance which spans to 2.20 ha, with accommodation capacity of 133 parking spaces for trucks and vans. Access to the parking lot is provided via automated toll ramps.

“ATAS” functions as a modern complex with European standards, provided with all the necessary conditions for quality provision of various services at affordable prices, with video surveillance and physical security.

Gallery

Млечна хала

Налази се у самом центру града у улици Краља Петра I. У климатизованој просторији површине 100 м2, налази се 8 расхалдних витрина и 3 тезге, за продају млечних производа, свежих јаја, кора за питу, производа од теста и месних производа.

Пијаце

Зелена пијаца

Налази се у Младеновцу између улица Јанка Катића, Краљице Марије, Краља Александра Обреновића и Војводе Путника.

Робна пијаца

Налази се у Младеновцу између улица Јанка Катића, Краљице Марије, Краља Александра Обреновића и Војводе Путника.

Жито-сточна пијаца

Налази се између Баташевског потока , улице Кајмакчаланске, Космајске и железничке пруге Београд – Ниш.

Контакт

  • Телефон: (011) 8230 -127
  • Адреса: Краљице Марије 1, 11400 Младеновац
  • ПИБ: 101280680
  • Матични број: 17314734
  • Mail: office@pijacemladenovac.rs