• Header

О нама

Градска општина Младеновац једна је од 17 градских општина Града Београда и налази се у северном делу ниске Шумадије, на надморској висини од 113 до 628 м (планина Космај). Површина Општине Младеновац износи 33. 904 хектара, има укупно 56.389 становника, од чега у самом Младеновцу живи преко 22 000 мештана. Има 24 месне заједнице, од којих 5 градских, 4 приградске и 15 сеоских месних заједница. Обухвата већи део слива речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице, са периферним планинским подручјем Космаја на западу. Окружена је општинама Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и Аранђеловац.

Јавно комунално предузеће „Пијаце Младеновац“ након издвајања из ЈКП „Градске пијаце“ Београд, као самостално јавно комунално предузеће, основала је СО Младеновац 26.04.2001. године, а отпочело је са радом 07.07.2001. године.
Предузеће ЈКП „Пијаце Младеновац“ се превасходно бави комуналним делатностима, а приходе остварује кроз основне делатоности тј. делатоснти предузећа:

 

Пијаца

  • Одржавање и опремање пијаца (зелене, сточне и робне)
  • Одржавање и опремање обејакта на пијацама
  • Изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката
  • Набавка пијачне опреме за објекте на пијацама
  • Постављање и одржавање пијачних тезги и киоска
  • Привређивање сајмова и вашарских активности
  • Услужне делатности у копненом саобраћају
 

Својом до сада успешном делатношћу ЈКП „Пијаце Младеновац“ омогућују индивидуалним пољопривредницима да своје производе (воће, поврће, млеко и млечне производе, стоку и др), на уређеном и здравствено контролисаном месту, понуде грађанима Младеновца и тиме побољшају снабдевање грађана здравом храном произведеном у плодној Шумадији и допринесу развоју пољопривредне производње сеоских домаћинстава.

Copyright © 2019 Pijace Mladenovac. All Rights Reserved.